ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/2020 – prečišćen tekst) I. OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) (1) Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju uređuje se predškolski odgoj i obrazovanje djece od šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu (u daljem tekstu: djeca predškolske dobi), a posebno: a) principi...

ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/2020 – prečišćen tekst) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja, osnivanje, organizacija i finansiranje osnovne škole, prava i obaveze učenika i njihovih roditelja-staratelja, upravne strukture osnovnih škola i procedure izbora nastavnika i...

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I ODGOJU (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/2020 – prečišćen tekst i 11/2020) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti srednjeg opšteg obrazovanja, srednjeg stručnog obrazovanja, obuke i odgoja u srednjoj školi, osnivanje, organizacija i finansiranje rada srednje škole, prava i obaveze roditelja, autonomija...

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU/NAOBRAZBI TUZLANSKOG KANTONA (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/2016, 10/2016, 5/2017, 15/2017, 15/2019 i 9/2020) I OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuju se sistem, uslovi i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:...

ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA TUZLANSKOG KANTONA (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 11/2005, 7/2007, 8/2012, 14/2013 i 11/2020) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton). Član...

ZAKON O INSPEKCIJAMA TUZLANSKOG KANTONA (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 12/2020) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuje se vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna uprava) radi obezbjeđenja kontrole nad primjenom izvršavanja kantonalnih i drugih zakona, drugih propisa i opštih akata,...

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U TUZLANSKOM KANTONU (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/2017, 10/2017, 10/2018 i 14/2018) POGLAVLJE I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom uređuje se radno-pravni status državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton), ako za određene državne službenike posebnim...

ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/2018 – prečišćen tekst) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom osnivaju se ministarstva, uprave i upravne organizacije Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), određuje njihova nadležnost i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje. Član 2 Ministarstva...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021