Trajanje mjera zabrane u ekstradicionom postupku   Član 97. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 53/2009 i 58/2013)       Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima nije propisao rok trajanja izrečenih mjera zabrane, odnosno rok u kojem se ekstradicioni postupak mora okončati, te se...

Nepravo ponavljanje krivičnog postupka   Član 324.a Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)     Nakon što je u potpunosti izdržao kaznu zatvora po ranijoj...

Dopuštenost žalbe na presudu osobama čiji je predmet oduzet ili od kojih je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom       Član 293. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr....

Iscrpljen zakonski osnov za produženje roka za žalbu na presudu Član 292. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018) Ne može se na zahtjev optuženog produžiti...

Naknada troškova izabranom braniocu koji u istom predmetu zastupa dvije osobe Član 185. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)   Odluka o naknadi troškova krivičnog...

Održavanje ročišta povodom prijedloga za produženje pritvora bez prisustva osumnjičenog       Ne postoje zakonske smetnje za održavanje ročišta i razmatranja prijedloga za produženje pritvora bez prisustva osumnjičenog ukoliko je osumnjičeni neopravdano odbio da pristupi na zakazano ročište o kome je uredno i blagovremeno obaviješten, pri čemu isti ima branioca koji će zastupati njegove...

Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br. 36/2003, 21/2004 – ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017)   Kada se zakonska odredba kojom je propisano krivično djelo protivzakonito posredovanje, izmijeni novom zakonskom odredbom kojom se mijenja zakonski   naziv krivičnog djela s dodatnim bitnim obilježjima, ne znači da se...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021