O nama

Istražite zakone i druge propise Bosne i Hercegovine na svim nivoima
Portal Anwalt BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke te stvaranja trajne baze pravnih savjeta, informacija i izvora BiH prava, namijenjen širokoj populaciji zainteresovanih u Bosni i Hercegovini. Pored Zakona BiH / Propisa možete istražiti i stručne članke i sudske prakse sa svim aktuelnostima i potrebnim informacijama.
Ovaj pravni portal funkcioniše na volonterskom nivou, tako da ne postoji nikakav vid naknada i drugih materijalnih koristi. Sve informacije i dokumenti koji se nalaze na ovom portalu su besplatni i u trenutku objavljivanja smatraju se valjanim. Stoga, autori i portal ne odgovaraju ni za kakvu moguću štetu ili druge posljedice ukoliko nastupe preuzimanjem i korištenjem sadržaja sa ovog portala. Ovaj portal ne pruža pravnu pomoć, te ako imate ozbiljan pravni problem potražite pomoć stručnih lica.
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021