Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021   Član 1.   U Zakonu o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 11/19 i 105/19) član 9. mijenja se i...

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021     Član 1.   U Zakonu o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/18, 36/19 i 105/19), član 10. mijenja se i glasi: „Koeficijenti za obračun...

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021   Član 1.   U Zakonu o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/18, 54/19 i 105/19), član 11. mijenja se i glasi: „Plate zaposlenih u sudovima Republike Srpske...

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA Republike Srpske Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021   Član 1.   U Zakonu o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/17 i 112/19) poslije člana 10. dodaje se novi član 10a, koji glasi: „Član 10a.   (1) Osnovica doprinosa za lica koja su obveznici doprinosa iz...

ZAKON O GRADU DERVENTA   Član 1.   Ovim zakonom uređuje se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Derventa.   Član 2.   (1) Područje grada Derventa čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Derventa. (2) Sjedište Grada Derventa je u Derventi.   Član 3.   (1) Grad Derventa ima svojstvo pravnog lica. (2)...

Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske     Član 1.   Ovim zakonom uređuju se uslovi za osnivanje i rad slobodnih zona, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnim zonama i uslovi za njihovo obavljanje, prestanak rada slobodnih zona, kao i druga pitanja od značaja za rad slobodnih zona u Republici Srpskoj.   Član 2....

ZAKON O ZVANjIMA KOJA SE STIČU ZAVRŠETKOM VISOKOG OBRAZOVANjA (“Sl. glasnik RS”, br. 33/2014 i 63/2014) Član 1 Ovim zakonom uređuju se zvanja koja se stiču završetkom studija na licenciranim studijskim programima koji se izvode na licenciranim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika). Član 2 Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021