ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 24/2017 – prečišćen tekst i 15/2020) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim Zakonom uređuje se: obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, pitanja osnivanja, organizacije i finansiranja ustanova visokog obrazovanja, upravljanje ustanovama visokog obrazovanja, djelatnost i uvjeti za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, kao i...

ZAKON O SREDNjEM OBRAZOVANjU (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 17/2012, 12/2019 i 15/2020) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Zakonom o srednjem obrazovanju regulira se: srednje obrazovanje svih učenika/ca doraslih za srednje obrazovanje, dopunsko obrazovanje odraslih i stručno usavršavanje koje se ostvaruje u ustanovama srednjeg obrazovanja, nakon završene osnovne škole. (2) Zakon o...

ZAKON O PREDŠKOLSTVU (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 3/1997, 6/2005, 23/2011 i 17/2019) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Pod predškolskom ustanovom, u smislu ovog zakona, podrazumjeva se ustanova u kojoj se vrši odgoj, obrazovanje, smještaj, ishrana i njega djece od jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu, jednom od vrsta predškolskog odgoja i obrazovanja....

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/2000, 7/2001, 11/2014, 23/2018 i 15/2020) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom, u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom (“Službene novine FBiH” broj 36/99. – u...

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U UNSKO-SANSKOM KANTONU (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 14/2017 i 16/2017, “Sl. novine FBiH”, br. 96/2018 – odluka US i “Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 15/2020) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim Zakonom uređuje se radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima...

ZAKON O VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/2008) I – OPĆE ODREDBE Član 1 Vlada Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) je izvršni organ vlasti Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) koji vrši svoja prava i dužnosti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Unsko-sanskog kantona, zakonima...

USTAV UNSKO-SANSKOG KANTONA (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 1/2004 – prečišćen tekst i 11/2004 – Amandmani I-VIII) I – USPOSTAVLJANJE KANTONA Član 1 Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi zajedno sa ostalima, i građani Unsko-sanskog kantona, ostvarujući svoja suverena prava, ovim Ustavom, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, uspostavljaju i uređuju Unsko-sanski...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021