ZAKON O UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANjE (“Sl. glasnik BiH”, br. 89/2005) GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom reguliše se nadležnost, organizacija, rukovođenje Upravom za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: UIO), prava i dužnosti zaposlenih, upravljanje ljudskim potencijalima i druga pitanja. Član 2 (Definicije) (1) U svrhu ovog zakona, primjenjuju se...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021