ZAKON O PREDŠKOLSTVU (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 3/1997, 6/2005, 23/2011 i 17/2019) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Pod predškolskom ustanovom, u smislu ovog zakona, podrazumjeva se ustanova u kojoj se vrši odgoj, obrazovanje, smještaj, ishrana i njega djece od jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu, jednom od vrsta predškolskog odgoja i obrazovanja....

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021