ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/2020 – prečišćen tekst) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja, osnivanje, organizacija i finansiranje osnovne škole, prava i obaveze učenika i njihovih roditelja-staratelja, upravne strukture osnovnih škola i procedure izbora nastavnika i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021