ZAKON O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 2/2017) POGLAVLJE I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom uređuje se vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kantonalna uprava) radi osiguranja kontrole nad primjenom izvršavanja kantonalnih i drugih zakona, drugih propisa i općih...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021