Šta je zajednička, a šta posebna imovina bračnih partnera?   Bračni partneri mogu imati: •     bračnu stečevinu (zajednička imovina) i posebnu imovinu   Bračnu stečevinu čini:   imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja braka, prihodi iz te imovine, pokloni koje su bračni partneri dobili za vrijeme trajanja braka (novac, nakit, predmeti),...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021