Na koji način mogu proglasiti nestalog bračnog partnera umrlim?   Prema Zakonu o vanparničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonu o vanparničnom postupku Republike Srpske, umrlim se može proglasiti: lice o čijem životu posljednjih pet godina nije bilo nikakvih vijesti, a od čijeg je rođenja prošlo 60 godina, lice o čijem životu posljednjih pet...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021