Šta je zajednička, a šta posebna imovina bračnih partnera?   Bračni partneri mogu imati: •     bračnu stečevinu (zajednička imovina) i posebnu imovinu   Bračnu stečevinu čini:   imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja braka, prihodi iz te imovine, pokloni koje su bračni partneri dobili za vrijeme trajanja braka (novac, nakit, predmeti),...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021