ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI (“Sl. glasnik BiH”, br. 25/2006 i 88/2015) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (1) Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje odnose između potrošača, proizvođača i trgovaca na teritoriji Bosne i Hercegovine. (2) Na odnose i slučajeve iz oblasti zaštite potrošača...

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA (“Sl. glasnik BiH”, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.) GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Cilj ovog Zakona je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, obezbijedi zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo...

ZAKON O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINjA (“Sl. glasnik BiH”, br. 25/2009 i 9/2018) GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Ovim zakonom uređuje se odgovornost ljudi za zaštitu i dobrobit životinja u pogledu držanja, smještaja i ishrane, zaštite od mučenja, zaštite životinja u vrijeme ubijanja ili klanja, stresa tokom transporta, zaštite divljih životinja,...

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU (“Sl. glasnik BiH”, br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016) PRVI DIO – OPŠTE ODREDBE I – OSNOVNA NAČELA 1. Važenje Zakona Član 1 (1) Ovim zakonom utvrđuju se pravila upravnog postupka po kojim postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima,...

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 19/2002, 88/2007, 83/2008 i 74/2010) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Radi ostvarivanja sudske zaštite prava građana, preduzeća, društava, ustanova i drugih pravnih lica u Bosni i Hercegovini, ovim zakonom utvrđuju se pravila upravnog spora u kojem se odlučuje o zakonitosti pojedinačnih i opštih...

ZAKON O UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANjE (“Sl. glasnik BiH”, br. 89/2005) GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom reguliše se nadležnost, organizacija, rukovođenje Upravom za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: UIO), prava i dužnosti zaposlenih, upravljanje ljudskim potencijalima i druga pitanja. Član 2 (Definicije) (1) U svrhu ovog zakona, primjenjuju se...

ZAKON O UPRAVI BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 32/2002, 102/2009 i 72/2017) POGLAVLjE I – OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija uprave institucija Bosne i Hercegovine u pogledu položaja, uloge, strukture, ovlaštenja i obaveza organa uprave i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih organa u vršenju poslova...

ZAKON O STATISTICI BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 26/2004 i 42/2004) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se uspostavlja pravni okvir za organizaciju, izradu i distribuciju statističkih podataka Bosne i Hercegovine u smislu ovog zakona. Član 2 Ovaj zakon se ne primjenjuje na Centralnu banku Bosne i Hercegovine po pitanjima iz...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021