Stručni članciZaštita okoliša u BiH

Zaštita okoliša u BiH

Pitanje zaštite okoliša je dijelom povjereno Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, ali znatno ograničeno i to preko Sektora za prirodne resurse, energetiku i zaštitu okoliša. Također, na razini BiH je za ovu oblast važno postojanje Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, Ureda za veterinarstvo BiH te Međuentitetsko tijelo za okoliš/životnu sredinu.

Entiteti imaju preciznije određene nadležnosti na ovom polju, pa tako Federacija BiH ima isključivu nadležnost u oblasti utvrđivanja energetske politike, dok zajedno sa kantonima djeluje na polju zaštite okoliša i korištenja prirodnih resursa.  S druge strane, Republika Srpska je odgovorna za osiguranje zaštite okoliša, a opštinama kao jednicima lokalne samouprave povjerava donošenje programa lokalnog razvoja, izrade urbanističkog plana, ali i druge aktivnosti koje su vezane za zaštitu životne sredine. Također, nadležnost javnih vlasti Brčko distrikta BiH je okoliš.

Kada su u pitanju novosti, u BiH je na entitetskom nivou donesen Zakon o energijskoj efikasnosti u oba entiteta. Svrha ovog zakona je da se ostvare ciljevi održivog energetskog razvoja, odnosno smanje negativni uticaji na okoliš, poveća sigurnosti snabdijevanja energijom, zadovolji potreba za energijom krajnjih potrošača i ispunjenje međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina u pogledu smanjenja emisija gasova staklene bašte primjenom mjera energijske efikasnosti u krajnjoj potrošnji.

Kada su u pitanju projekti i podrška institucija poslovnim prilikama i investicijama koje uključuju zaštitu okoliša i održivi razvoj, najbolje je više informacija potražiti u komunikaciji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH ili Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Ovi fondovi omogućavaju pristup sredstvima za podršku projektima, te redovno objavljuju javne konkurse u ovoj oblasti.

Entitetski propisi jasno definiranju odredbe koje se tiču očuvanja, zaštite, obnove i poboljšanja ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoliša,mjera i uslovi upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenje prirodnih resursa; te pravne mjere i institucije očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša.

https://www.bih-pravo.org/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021