Zakoni Republike SrpskeZAKON O NAUČNIM I UMJETNIČKIM OBLASTIMA, POLjIMA I UŽIM OBLASTIMA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKONO NAUČNIM I UMJETNIČKIM OBLASTIMA, POLjIMA I UŽIM OBLASTIMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 22/2009 i 27/2010)

Član 1

Ovom uredbom uređuju se korišćenje akademskih titula, sticanje stručnih, akademskih i naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj i utvrđuje Lista stručnih, akademskih i naučnih zvanja.

Član 2

(1) Lice koje završi dodiplomski studij prvog ciklusa stiče akademsku titulu i stručno zvanje diplomirani u određenoj naučnoj oblasti, odnosno polju, osim u medicini, stomatologiji i farmaciji.

(2) Lice koje završi studij drugog ciklusa stiče akademsku titulu i stručno zvanje magistar u određenoj naučnoj oblasti, odnosno polju, osim u medicini, stomatologiji i farmaciji.

(3) Lice koje završi studij trećeg ciklusa stiče akademsku titulu i naučno zvanje doktor nauka u određenoj naučnoj oblasti.

(4) Zvanja koja se stiču završetkom studija određuju se i definišu studijskim programom visokoškolske ustanove, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Član 3

(1) Završetkom studija prvog ciklusa, koji traje tri ili četiri godine, i čijim završetkom se stiče 180 bodova, odnosno 240 bodova po Evropskom sistemu za prenos bodova (u daljem tekstu: ECTS), lice stiče akademsku titulu i stručno zvanje diplomirani u određenom naučnom polju, određene naučne oblasti, uz naznaku broja ECTS bodova.

(2) U međunarodnom pravnom prometu i u dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca diplome završenog studija prvog ciklusa od 180 do 240 ECTS bodova koristi se naziv bachelor uz dodavanje naziva stručnog zvanja, odnosno naučnog polja, uz naznaku broja ECTS bodova.

Član 4

(1) Završetkom studija drugog ciklusa kojim se stiče 60 ili 120 ECTS bodova, odnosno najmanje 300 ECTS bodova zajedno sa prvim ciklusom lice stiče akademsku titulu magistar uz navođenje zvanja u određenom naučnom polju, odnosno određenoj naučnoj oblasti.

(2) U međunarodnom pravnom prometu i u dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca diplome završenog studija drugog ciklusa koristi se naziv master uz dodavanje naziva zvanja u određenom naučnom polju, odnosno određenoj naučnoj oblasti.

(3) Skraćenica akademske titule master je mr i piše se poslije imena i prezimena lica, u skladu sa pravopisom.

Član 5

(1) Završetkom studija trećeg ciklusa kojim se stiče 180 ECTS bodova, odnosno najmanje 480 ECTS bodova zajedno sa prvim i drugim ciklusom lice stiče akademsku titulu i naučno zvanje doktor nauka uz navođenje naučnog polja ili uže naučne oblasti.

(2) U međunarodnom pravnom prometu i u dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca diplome završenog studija trećeg ciklusa koristi se naziv doctor of science uz navođenje naučnog polja ili uže naučne oblasti.

(3) Skraćenica akademske titule i naučnog zvanja doktor nauka je dr i piše se ispred imena i prezimena lica, u skladu sa pravopisom.

Član 6

(1) Završetkom studija medicine i stomatologije u trajanju od 360 ECTS bodova lice stiče akademsku titulu i zvanje doktor medicine, odnosno doktor stomatologije.

(2) Završetkom studija trećeg ciklusa kojim se stiče 180 ECTS bodova, odnosno najmanje 540 ECTS bodova zajedno sa studijem iz stava 1. ovog člana lice stiče akademsku titulu i naučno zvanje doktor nauka iz medicine, odnosno doktor nauka iz stomatologije.

(3) Završetkom studija farmacije u trajanju od 300 ECTS bodova lice stiče akademsku titulu i zvanje magistar farmacije.

(4) U međunarodnom prometu i u dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca diplome završenog studija medicine i stomatologije u trajanju od 360 ECTS bodova koristi se zvanje doctor of medicine ili doctor of stomatology.

(5) U međunarodnom pravnom prometu i u dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca diplome završenog studija farmacije u trajanju od 300 ECTS bodova koristi se zvanje master of farmacy.

Član 7

Kod studija prvog i drugog ciklusa u čijim studijskim programima, pored naziva zanimanja iz određenog naučnog polja, postoji i uže usmjerenje, nakon navođenja zvanja iz zanimanja u određenom naučnom polju navodi se i naziv užeg usmjerenja iz kojeg je lice pohađalo studij.

Član 8

Lista stručnih, akademskih i naučnih zvanja koji se stiču na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj nalazi se u Prilogu broj 1 i čini sastavni dio ove uredbe.

Član 9

U postupku ekvivalencije zvanja stečenih prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) sa zvanjima utvrđenim ovom uredbom i Zakonom visokoškolske ustanove mogu dodijeliti zvanje magistar studentima koji su završili studij u trajanju od najmanje pet godina prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona.

Član 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021