Zakoni Republike SrpskeZakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021

 

 

Član 1.

 

U Zakonu o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 11/19 i 105/19) član 9. mijenja se i glasi:

„Zaposleni u ustanovama kulture razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– direktor ustanove republičkog nivoa (visoka stručna sprema) ……………………….. 19,50;

 1. druga platna podgrupa:

– direktor ustanove matičnog nivoa (visoka stručna sprema) ..………………………… 16,95;

 1. treća platna podgrupa:

– direktor ustanove nivoa jedinice lokalne samouprave

(visoka stručna sprema)  ………………………………………………………………………. 14,35;

 

2) druga platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– glumac prvak (visoka stručna sprema) ……………………………………………. 17,10;

 1. druga platna podgrupa:

– muzejski savjetnik, muzejski pedagog – savjetnik, dokumentarista savjetnik, informatičar savjetnik, konzervator-restaurator savjetnik, bibliotekar savjetnik, bibliograf savjetnik, arheograf savjetnik, informator savjetnik, dokumentarista savjetnik, umjetnički direktor, tehnički direktor (visoka stručna sprema) ……………………………………………………………………………………………………………….. 15,80;

 1. treća platna podgrupa:

– viši kustos, viši bibliotekar, viši bibliograf, viši arheograf, viši informator, viši konzervator, viši informatičar, viši muzejski pedagog, viši dokumentarista i viši konzervator – restaurator

(visoka stručna sprema) …………………………………….……………………….. 14,50;

 1. četvrta platna podgrupa:

– poslovi stručnih saradnika, konzervator, restaurator-konzervator, dramaturg, glumac, istoričar umjetnosti, etnolog, arheolog, arhivista, kustos, kustos-pedagog, zoolog, bibliotekar, grafički dizajner, scenograf, kostimograf, kamerman, tehnolog, montažer, producent, reditelj, lektor, muzejski pedagog, bibliograf, arheograf, dokumentarista, audio-video dizajner, vajar, biolog, informatičar, informator, menadžer za odnose sa javnošću, marketing menadžer, umjetnički fotograf (visoka stručna sprema) …………………………………………………………………………………………………… 13,20;

 1. peta platna podgrupa:

– sekretar ustanove, šef računovodstva (visoka stručna sprema) …………..………….. 12,60;

 

3) treća platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– viši preparator, viši muzejski tehničar, viši knjižničar, glumac, sufler, inspicijent, propagandista (viša stručna sprema) ……………………………………………………… 10,75;

 

 1. druga platna podgrupa:

– sekretar, šef računovodstva, knjigovođa, organizator finansijskih i blagajničkih poslova, referent finansijskih poslova i naplate (viša stručna sprema) ……………..………………………………………………………………………… 10,15;

 

4) četvrta platna grupa:

 1. konzervator, stolar, modelar, fotograf, ton-majstor, majstor svjetla, majstor scene, elektroinstalater, dekorater, tapetar, referent protivpožarne zaštite, bravar (visokokvalifikovani radnik) …………………………………………………………………………………………….. 8,95;

 

5)  peta platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– muzejski tehničar, preparator, knjižničar, knjigovezac, arhivski tehničar, šminker-masker, dekorater, sufler-inspicijent, laborant, animator, garderober-magacioner, organizator, sekretar, šef računovodstva, glumac, fotograf, kaširer (srednja stručna sprema) ………..……………………………………………………………………………… 8,95;

 1. druga platna podgrupa:

– knjigovođa, finansijski knjigovođa, blagajnik, referent za obračun plata, administrativno-tehnički sekretar, referent za finansijske poslove, biletar (srednja stručna sprema) .………………………………………………………………………………….. 8,10;

 

6) šesta platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– poslovi zaštite knjižnog fonda, kanista, spiker, rasvjetljivač, rekviziter, binski radnik, krojač, referent nabavke i prodaje, vozač, kurir, daktilograf, tehnički poslovi, domar, ekonom, referent protivpožarne zaštite (kvalifikovani radnik) ……………………………………………………………………………………………….. 6,50;

 1. druga platna podgrupa:

– higijeničar, portir, noćni čuvar, spremačica scene, telefonista centrale

(završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) ………………………………….. 5,80.“

 

Član 2.

 

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. juna 2021. godine.

 

 

 

Broj: 02/1-021-418/21                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 25. maja 2021. godine                                                        NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović

 

 

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021