Zakoni Republike SrpskeZakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021

 

 

Član 1.

 

U Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19 i 123/20) u članu 10. u stavu 3. u tački 1) broj: „6.000“ zamjenjuje se brojem: „8.400“.

U tački 2) broj: „900“ zamjenjuje se brojem: „1.800“.

 

Član 2.

 

Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. jula 2021. godine.

 

 

 

Broj: 02/1-021-423/21                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 25. maja 2021. godine                                                        NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović

 

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021