Zakoni Republike SrpskeZakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021

 

Član 1.

 

U Zakonu o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 11/19 i 105/19) član 9. mijenja se i glasi:

„Zaposleni u javnim visokoškolskim ustanovama razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:

 

1) prva platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– rektor univerziteta …………………………………………………………………….. 33,90;

 1. druga platna podgrupa:

– dekan, direktor visoke škole, prorektor, redovni profesor, finansijski direktor, generalni sekretar …………………………………………………………………………………………………… 28,10;

 1. treća platna podgrupa:

– prodekan ………………………………………..………………………………………..25,60;

 

2) druga platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– vanredni profesor …………………………………………………………………………….. 23,15;

 1. druga platna podgrupa:

– docent, profesor visoke škole, rukovodilac jedinice za

internu reviziju ……………………………………………………………………………………….. 21,05;

 

3) treća platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– nastavnik stranog jezika i vještina, predavač visoke škole, šef

računovodstva univerziteta, šef službe univerziteta, lektor ………………………………. 18,40;

 1. druga platna podgrupa:

– viši asistent …………………………………..…………………………………………… 17,15;

 1. treća platna podgrupa:

– sekretar organizacione jedinice …………………………………………………………………….. 16,65;

 1. četvrta platna podgrupa:

– asistent, predavač stranog jezika na institutu ……………………………………………….. 15,90;

 

4) četvrta platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– viši stručni saradnik, interni revizor, upravnik univerzitetske sportske dvorane, rukovodilac centra u organizacionoj jedinici, šef studentske službe, šef biblioteke, koordinator u  rektoratu ……………………………………………………………………………………………………… 14,60;

 

 1. druga platna podgrupa:

– bibliotekar, stručni saradnik, stručni/umjetnički saradnik u nastavi, informatičar, referent za opšte poslove, referent za studentska pitanja, mrežni administrator, viši laborant, projekt-menadžer, sistem-inženjer (visoka stručna sprema) ….……………………………………………………………………………………………………….. 12,60;

 1. treća platna podgrupa:

– složeniji ekonomsko-finansijski poslovi, administrativno-tehnički poslovi, referent za opšte poslove, referent za studentska pitanja, referent za knjigovodstvene poslove, bibliotekar, tehnički sekretar u kabinetu rektora,

viši knjižničar, tehnički sekretar u organizacionoj jedinici (viša

stručna sprema) .…………………………………………………….………………………………… 10,15;

 

 

5) peta platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– tehnički sekretar u organizacionoj jedinici, laborant-tehničar, tehnički saradnik za pripremu nastave, operater u laboratoriji (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) ……………………………………………………………………………………………………..  8,95;

 1. druga platna podgrupa:

– finansijsko-računovodstveni poslovi, knjigovođa, operater na računaru, referent za opšte poslove, referent za studentska pitanja, knjižničar, tehnički sekretar u organizacionoj jedinici, viši knjižničar, referent za operativni rad dvorane, referent za knjigovodstvene poslove, administrativni radnik (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) …………………….…………………………………………………………………………………………….. 8,10;

 1. treća platna podgrupa:

– vozač, kućni majstor, ložač, radnik na centrali, garderober-ekonom,

domaćica-recepcioner (visokokvalifikovani radnik ili srednja

stručna sprema) ……………………………………….……………………………….………. 7,50;

 

 

6) šesta platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– ložač, vozač, kućni majstor, radnik na centrali, baštovan (srednja stručna sprema ili kvalifikovani radnik) ..………………………………………….……………………………. 6,50;

 1. druga platna podgrupa:

– čistačica, čuvar, portir, kurir, baštovan (završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) ………………….………………………………………………………………………. 5,80.“

 

 

Član 2.

 

Član 10. mijenja se i glasi:

„Zaposleni u javnim ustanovama studentskog standarda razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– direktor studentskog centra ….………………………………………………………….. 17,15;

 1. druga platna podgrupa:

– direktor studentskog doma .……………………………………………………………… 15,90;

 

2) druga platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– pomoćnik direktora – upravnik doma (visoka

stručna sprema) .…………………………………………………………………………………….. 13,70;

 1. druga platna podgrupa:

– sekretar, računovođa, bibliotekar, koordinator za smještaj, ishranu,

nabavku i sport i informatičar u studentskom domu (visoka

stručna sprema) ….………………………………………………………………………………….. 12,60;

 

3) treća platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– bibliotekar, sekretar, računovođa, koordinator za smještaj, ishranu, nabavku i sport u studentskom domu (viša stručna sprema) ………………………………….…………………… 10,15;

 1. druga platna podgrupa:

– bibliotekar, sekretar, računovođa (srednja stručna sprema) .…………………………….. 8,95;

 1. treća platna podgrupa:

– knjigovođa, blagajnik, operater, administrativni radnik, šef kuhinje, referent za smještaj, ishranu i nabavku, medicinska sestra u studentskom domu (srednja stručna sprema) ..………………………………………………………………………………………………………. 8,10;

 

4)  četvrta platna grupa:

 1. prva platna podgrupa:

– ekonom, domar, kuvar, ložač centralnog grijanja (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) .…………………………………………………………………………. 7,50;

 1. druga platna podgrupa:

– domar, ložač centralnog grijanja, kuvar, servirka (kvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) …………………………………………………………………………………………. 6,50;

 1. treća platna podgrupa:

– portir, vešerka, servirka, pomoćni kuvar i pomoćno osoblje (polukvalifikovani radnik) …………………………………………………………………………………………………… 6,40;

 1. četvrta platna podgrupa:

– noćni čuvar, čistačica i kurir (završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) .…………………………………….……………….……………………………………. 5,80.“

 

 

Član 3.

 

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. juna 2021. godine.

 

 

 

Broj: 02/1-021-414/21                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 25. maja 2021. godine                                                        NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović

 

 

 

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021