Zakoni Republike SrpskeZakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021

 

Član 1.

 

U Zakonu o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/18, 54/19 i 105/19), član 11. mijenja se i glasi:

„Plate zaposlenih u sudovima Republike Srpske (u daljem tekstu: sudovi) razvrstavaju se u platne grupe i određuju im se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

 1. sekretar suda – visoka stručna sprema: 20,50;
 2. sudski administrator u sudu sa 60 ili više sudija – visoka stručna sprema: 20,50;
 3. rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice – visoka stručna sprema: 16,95;
 4. šef računovodstva – visoka stručna sprema: 16,95;
 5. viši stručni saradnik u Vrhovnom sudu: 19,35;
 6. viši stručni saradnik u okružnom sudu i Višem privrednom sudu: 16,95;
 7. stručni saradnik u osnovnom i Okružnom privrednom sudu: 15,75;
 8. stručni savjetnik u osnovnom sudu: 15,75;
 9. stručni savjetnik u okružnom sudu: 15,75;
 10. referent sa visokom stručnom spremom: 15,75;

2) druga platna grupa:

 1. referent sa višom stručnom spremom: 11,30;

3) treća platna grupa:

 1. referent sa srednjom stručnom spremom: 8,96;

4) četvrta platna grupa:

 1. visokokvalifikovani radnik: 7,66;
 2. kvalifikovani radnik: 6,61;
 3. nekvalifikovani radnik: 5,96.“

 

 

Član 2.

 

Član 13. mijenja se i glasi:

„Plate zaposlenih u javnim tužilaštvima Republike Srpske (u daljem tekstu: javno tužilaštvo) razvrstavaju se u platne grupe i određuju im se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

 1. sekretar javnog tužilaštva – visoka stručna sprema: 20,50;
 2. rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice – visoka stručna sprema: 16,95;
 3. šef računovodstva – visoka stručna sprema: 16,95;
 4. stručni saradnik u Republičkom javnom i okružnom javnom tužilaštvu: 19,35;
 5. stručni savjetnik u okružnom javnom tužilaštvu: 15,75;
 6. referent sa visokom stručnom spremom: 15,75;

2) druga platna grupa:

 1. šef tužilačkih istražilaca: 22,45;
 2. tužilački istražilac: 20,50;

3) treća platna grupa:

 1. referent sa višom stručnom spremom: 11,30;

4) četvrta platna grupa:

 1. referent sa srednjom stručnom spremom: 8,96;

5) peta platna grupa:

 1. visokokvalifikovani radnik: 7,66;
 2. kvalifikovani radnik: 6,61;
 3. nekvalifikovani radnik: 5,96.“

 

 

Član 3.

 

Član 15. mijenja se i glasi:

„Plate zaposlenih u Pravobranilaštvu Republike Srpske (u daljem tekstu: Pravobranilaštvo) razvrstavaju se u platne grupe i određuju im se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

 1. pravobranilac Republike Srpske: 30,29;
 2. zamjenik pravobranioca Republike Srpske: 26,00;
 3. pomoćnik pravobranioca Republike Srpske: 21,30;
 4. načelnik odjeljenja: 19,35;
 5. sekretar Pravobranilaštva: 18,10;
 6. rukovodilac odsjeka: 16,95;
 7. šef računovodstva, šef pisarnice i interni revizor: 16,95;
 8. stručni saradnik sa visokom stručnom spremom: 15,75;

2) druga platna grupa:

 1. saradnik sa višom stručnom spremom: 11,30;

3) treća platna grupa:

 1. saradnik sa srednjom stručnom spremom: 8,96;

4) četvrta platna grupa:

 1. poslovi visokokvalifikovanog radnika: 7,66;
 2. poslovi kvalifikovanog radnika: 6,61;
 3. poslovi nekvalifikovanog radnika: 5,96.“

 

Član 4.

 

Član 17. mijenja se i glasi:

„Koeficijenti za obračun osnovne plate direktora, zamjenika i pomoćnika u Ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija (u daljem tekstu: Ustanova) iznose:

1) direktor Ustanove: 29,20;

2) zamjenik direktora Ustanove: 27,15;

3) pomoćnik direktora Ustanove: 21,30.“

 

 

Član 5.

 

Član 18. mijenja se i glasi:

„Koeficijenti za obračun osnovne plate policajaca u Ustanovama, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:

1) zamjenik pomoćnika direktora za službu obezbjeđenja: 18,10;

2) načelnik policije: 15,75;

3) narednik policije I klase: 14,60;

4) narednik policije: 13,50;

5) stariji policajac I klase: 12,80;

6) stariji policajac: 12,70;

7) policajac I klase: 11,60;

8) policajac: 11,10.“

 

 

Član 6.

 

Član 19. mijenja se i glasi:

„Plate ostalih zaposlenih razvrstavaju se u platne grupe i određuju im se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

 1. rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica: 18,50;
 2. šef računovodstva: 16,95;
 3. šefovi odjeljenja i vaspitači vaspitnih kolektiva: 16,35;
 4. viši stručni saradnik sa visokom stručnom spremom: 15,75;

2) druga platna grupa:

 1. viši stručni saradnik sa višom stručnom spremom: 11,30;

3) treća platna grupa:

 1. stručni saradnik sa srednjom stručnom spremom: 8,96;
 2. instruktor: 8,96;

4) četvrta platna grupa:

 1. poslovi visokokvalifikovanog radnika: 7,66;
 2. poslovi kvalifikovanog radnika: 6,61;
 3. poslovi nekvalifikovanog radnika: 5,96.“

 

 

Član 7.

 

Član 22. mijenja se i glasi:

„Za plate zaposlenih u Sudskoj policiji Republike Srpske (u daljem tekstu: Sudska policija) određuju se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:

1) direktor Sudske policije: 27,15;

2) inspektor Sudske policije: 22,45;

3) načelnik okružnog centra Sudske policije: 19,35;

4) zamjenik načelnika okružnog centra Sudske policije: 16,95;

5) pomoćnik načelnika okružnog centra Sudske policije: 14,60;

6) komandir interventne jedinice Sudske policije: 14,60;

7) pomoćnik komandira interventne jedinice Sudske policije: 13,35;

8) viši narednik Sudske policije: 12,80;

9) narednik Sudske policije: 12,70;

10) viši policajac Sudske policije: 11,60;

11) sudski policajac: 11,10;

12) referent sa srednjom stručnom spremom: 8,96.“

 

Član 8.

 

Član 23. mijenja se i glasi:

„Za plate zaposlenih u Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske (u daljem tekstu: Centar) određuju se sljedeći koeficijenti za obračun osnovne plate:

1) prva platna grupa:

 1. direktor Centra: 29,20;
 2. pomoćnik direktora: 24,80;
 3. načelnik odjeljenja: 19,35;
 4. viši stručni saradnik sa visokom stručnom spremom: 15,75;

2) druga platna grupa:

 1. viši stručni saradnik sa višom stručnom spremom: 11,30;

3) treća platna grupa:

 1. stručni saradnik sa srednjom stručnom spremom: 8,96;

4) četvrta platna grupa:

 1. poslovi visokokvalifikovanog radnika: 7,66;
 2. poslovi kvalifikovanog radnika: 6,61;
 3. poslovi nekvalifikovanog radnika: 5,96.“

Član 9.

 

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. juna 2021. godine.

 

 

 

Broj: 02/1-021-420/21                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 25. maja 2021. godine                                                        NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021