Stručni članciUslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u RS-u

Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u RS-u

PITANJE: Imam 64 godine starosti i ukupno 26 godine radnog staža. Čitav radni staž sam navršio u RS-u. Nezaposlen sam više od dvije godine. Interesuje me koji su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju po propisima Republike Srpkse i kojem upravnom organu da se obratim sa zahtjevom za priznavanje prava ?

ODGOVOR : Pravo na starosnu penziju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju RS  ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža. Potrebno je napomenuti da osiguranik žena koja nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja. Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem starosna granica za ostvarivanje prava na starsonu penziju od 65 godina života snižava se za ukupno uvećanje staža, a najviše do 55 godina života. Izuzetno od ovih uslova važe uslovi kod kojih se pomjera starosna granica osiguranika iz godine u godinu. O pravu na penziju odlučuje filijala Fonda za PiO RS na čijem području imate prebivalište.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021