Stručni članciUslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija

 

 

Član 46. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 12/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18);

 

Član 31. Pravilnika o platama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br.98/08 i 84/14);

 

Pravilnikom se ne može smanjiti obim prava lica na koja se primjenjuje a koja su radniku data zakonom.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Po ocjeni drugostepenog vijeća, smisao odredbe člana 46. Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH je u tome da se zaposlenom u institucijama BiH, koji odlazi u penziju, prizna pravo na otpremninu zavisno od njegove plate koja mu je faktički isplaćena, a ne poređenjem sa platom koju bi ostvario za istu ili sličnu vrstu posla u sjedištu MVP BiH, pa je odredba člana

  1. Pravilnika u direktnoj suprotnosti sa Zakonom koji je to pravo regulisao kako je to naprijed naveden Svako drugačije tumačenje, ne samo da bi bilo suprotno smislu i svrsi odredaba Zakona, nego bi značilo da se primat daje Pravilniku, a ne zakonu, tj. da se jedan podzakonski akt rangira iznad zakona, što je suprotno pravnoj prirodi Pravilnika i normama koje može da sadrži, a koje moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

 

(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 031769 20 Gž od 20.07.2020. godine)

 

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021