Stručni članciUkoliko nemam dovoljno sredstava za život da li mogu ostvariti pravo na izdržavanje od bivšeg bračnog partnera

Ukoliko nemam dovoljno sredstava za život da li mogu ostvariti pravo na izdržavanje od bivšeg bračnog partnera?

 

Bračni partner koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može osigurati iz svoje imovine, a nesposoban je za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na izdržavanje od bivšeg bračnog partnera, srazmjerno njegovim mogućnostima. Zahtjev za izdržavanje bračni partner može podnijeti do zaključenja glavne rasprave općinskom sudu pred kojim se vodi postupak za razvod ili poništenje braka.

 

Sud može odbiti zahtjev za izdržavanje bračnog partnera u sljedećim slučajevima:

 

  • ako se on, bez ozbiljnog povoda od drugog bračnog partnera, grubo i neprilično ponašao u bračnoj zajednici ili ukoliko bi obaveza izdržavanja bračnog partnera predstavljala očitu nepravdu za drugog bračnog partnera,
  • ukoliko su bračni partneri kroz duže vrijeme odvojenog života samostalno osiguravali sredstva za vlastito izdržavanje,
  • ako se utvrdi da bračni partner koji zahtjeva izdržavanje, prestankom braka koji je trajao kratko vrijeme, nije doveden u teži materijalni položaj od onog u kojem se nalazio prije sklapanja

 

Pravo na izdržavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine prestaje kada:

 

  • razvedeni bračni partner ili bračni partner iz poništenog braka, sklopi novi brak ili zasnuje novu vanbračnu zajednicu,
  • postane nedostojan tog prava,
  • prestane ispunjavati uslove koji su potrebni za izdržavanj

 

Prema zakonodavstvu Republike Srpske i Brčko Distrikta obaveza izdržavanja prestaje kada bivši bračni partner koji to pravo koristi, zaključi novi brak ili ako sud utvrdi da je postao nedostojan tog prava.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021