Sudska praksaTrajanje mjera zabrane u ekstradicionom postupku

Trajanje mjera zabrane u ekstradicionom postupku

 

Član 97. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 53/2009 i 58/2013)

 

 

 

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima nije propisao rok trajanja izrečenih mjera zabrane, odnosno rok u kojem se ekstradicioni postupak mora okončati, te se shodno članu 97. istog Zakona, u tom slučaju primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku, konkretno odredba člana 126.b stav 5. ZKP BiH, kojom je propisana mogućnost primjene mjera zabrane do pravosnažnog okončanja postupka, odnosno do momenta donošenja konačne odluke ministra pravde BiH kada će Sud u zavisnosti od konačne odluke imati osnov da eventualno ukine mjere zabrane potraživanom.

 

Iz obrazloženja:

 

Nadalje, kako je to obrazloženo i u ranijim odlukama Suda kojim je izvršena kontrola izrečenih mjera zabrane (posebno odluke od 14. 12. 2020. godine), ne postoje procesnopravne smetnje da se održe na snazi ranije izrečene mjere zabrane bez obzira na relativno duži vremenski period od njihovog trajanja. Ovo posebno, iz razloga jer Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima nije decidirano, posebnom odredbom, rok trajanja izrečenih mjera zabrane odnosno, rok u kojem se ekstradicioni postupak mora okončati. Dakle, evidentno je da se radi o svojevrsnoj

„pravnoj praznini“ koja se, u konkretnom slučaju mora rješavati zakonskom analogijom na što upućuje i odredba člana 97. Zakona koja propisuje: na pitanja koja nisu posebno regulisana  ovim  Zakonom  (…)  shodno  primjenjivati  odredbe  zakona  o  krivičnom

postupku. Imajući u vidu izloženo, prilikom odluke o daljem trajanju mjera zabrane Sud

je osnov za dalju egzistenciju izrečenih mjera zabrane prema potraživanom crpio iz odredbe člana 126.b stav 5. ZKP BiH koja propisuje da mjere zabrane mogu trajati dok za tim postoji potreba, a najduže do pravomoćnosti presude ako toj osobi nije izrečena kazna zatvora i najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne ako je toj osobi izrečena kazna zatvora.

 

Dakle, sam procesni zakon BiH omogućava primjenu mjera zabrane do pravosnažnog okončanja postupka što bi, s obzirom na specifičnost postupka koji se vodi protiv potraživanog, odgovaralo momentu donošenja konačne odluke ministra pravde Bosne i Hercegovine kada će Sud, u zavisnosti od konačne odluke, imati osnov da eventualno ukine mjere zabrane potraživanom.

 

 

(Rješenje sudije za prethodni postupak Suda BiH, broj S1 3 K 035304 20 Eks 2 od 4. 3.

  1. godine)

 

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021