Službene novine Federacije BiH, broj 34/21 Na osnovu člana 80. stav (4) Zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 77/20), na prijedlog direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donosi PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI, ZNAČKI SUDSKE POLICIJE I LEGITIMACIJI KADETA...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021