Zaštita okoliša u BiH Pitanje zaštite okoliša je dijelom povjereno Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, ali znatno ograničeno i to preko Sektora za prirodne resurse, energetiku i zaštitu okoliša. Također, na razini BiH je za ovu oblast važno postojanje Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, Ureda za veterinarstvo BiH te Međuentitetsko tijelo...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021