Zastara za plaćanje režijskih troškova po ispostavljenim računima nastupa nakon proteka jedne godine. Radi se o slijedećim potraživanjima:   naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kada je isporuka, odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva; potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio prijemnika i televizijskog...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021