ZAKON O ZVANjIMA KOJA SE STIČU ZAVRŠETKOM VISOKOG OBRAZOVANjA (“Sl. glasnik RS”, br. 33/2014 i 63/2014) Član 1 Ovim zakonom uređuju se zvanja koja se stiču završetkom studija na licenciranim studijskim programima koji se izvode na licenciranim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika). Član 2 Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021