ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 19/2020 – prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog 1. osiguranja građana, jedinstveni je sistem u okviru koga građani – ulaganjem sredstava na načelima uzajamnosti i solidarnosti, u okviru Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021