ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2009 i 44/2015) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se obezbjeđenje zdravstvene zaštite, načela zdravstvene zaštite, prava i obaveze građana i pacijenata u ostvarivanju zdravstvene zaštite, nivoi zdravstvene zaštite, osnivanje, prestanak rada i organizacija zdravstvenih ustanova, organi zdravstvene ustanove, organizovanje rada, radno...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021