ZAKON O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 117/2011, 121/2012, 67/2013, 44/2016 i 84/2019) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, početak, načini i prestanak obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti, obrazovanje i osposobljavanje preduzetnika (sticanje majstorskog zvanja), organizovanje preduzetnika i vođenje registra preduzetnika. Član 2 Cilj donošenja ovog zakona je razvoj i unapređivanje...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021