ZAKON O VRAĆANjU NAPUŠTENE IMOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 51/2011 – prečišćen tekst, 28/2012 – ispr., 42/2015 i 9/2017) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (1) Ovaj zakon će se primjenjivati na svu nepokretnu imovinu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: “Distrikt”), uključujući poslovne prostorije u privatnom vlasništvu, kuće i stanove...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021