ZAKON O VLADI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 7/2010 – prečišćen tekst) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) je izvršni organ Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) koja vrši izvršnu vlast Kantona. Član 2 Premijer Kantona, ministri i Vlada Kantona u cijelosti za svoj rad odgovorni su...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021