ZAKON O VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/2008) I – OPĆE ODREDBE Član 1 Vlada Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) je izvršni organ vlasti Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) koji vrši svoja prava i dužnosti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Unsko-sanskog kantona, zakonima...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021