ZAKON O VLADI KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 36/2014 – prečišćen tekst i 37/2014 – ispr.) I – OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona). Član 2 Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021