ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 24/2017 – prečišćen tekst i 15/2020) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim Zakonom uređuje se: obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, pitanja osnivanja, organizacije i finansiranja ustanova visokog obrazovanja, upravljanje ustanovama visokog obrazovanja, djelatnost i uvjeti za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, kao i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021