ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 4/2012) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim Zakonom uređuje se djelatnost visokog obrazovanja, osnivanje, licenciranje, akreditiacija, finansiranje, organizacija i djelokrug rada visokoškolskih ustanova, izdavanje obrazovnih isprava, prava i obaveze studenata i druga bitna pitanja za uređenje sistema visokog obrazovanja u...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021