ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU/NAOBRAZBI TUZLANSKOG KANTONA (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/2016, 10/2016, 5/2017, 15/2017, 15/2019 i 9/2020) I OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuju se sistem, uslovi i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021