ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 33/2017, 26/2019 – autentično tumačenje, 35/2020 i 40/2020) DIO PRVI VISOKO OBRAZOVANJE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuje se: obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja; opća pitanja u vezi sa osnivanjem, organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem visokoškolskim ustanovama; djelatnost...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021