ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 2/2002, 25/2008 i 33/2018) Član 1 Ovim zakonom utvrđuje se visina stopa zatezne kamate u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:”Distrikt”) u slučaju kada dužnik zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze. Član 2 Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve slučajeve u...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021