ZAKON O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 71/2012 i 75/2017) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se proizvodnja, postupak ispitivanja, registracija, promet na veliko i malo, kontrola kvaliteta, farmakovigilansa, označavanje, oglašavanje i nadzor veterinarsko-medicinskih proizvoda i veterinarsko-medicinskih sredstava kao proizvoda za zaštitu zdravlja životinja. Član 2 (1) Ovaj zakon...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021