ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU (“Sl. glasnik BiH”, br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016) PRVI DIO – OPŠTE ODREDBE I – OSNOVNA NAČELA 1. Važenje Zakona Član 1 (1) Ovim zakonom utvrđuju se pravila upravnog postupka po kojim postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima,...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021