ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 19/2002, 88/2007, 83/2008 i 74/2010) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Radi ostvarivanja sudske zaštite prava građana, preduzeća, društava, ustanova i drugih pravnih lica u Bosni i Hercegovini, ovim zakonom utvrđuju se pravila upravnog spora u kojem se odlučuje o zakonitosti pojedinačnih i opštih...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021