ZAKON O UPRAVLJANJU ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADE (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 19/2017 i 17/2018 – ispr.) POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Ovim zakonom utvrđuju se zajednički dijelovi zgrade, uzajam- ni odnosi etažnih vlasnika, obaveza održavanja posebnog dijela zgrade, upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade, odlučivanje etažnih vlasnika, obaveze javnih preduzeća, Grada Sarajeva (u daljem...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021