ZAKON O UPRAVI BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 32/2002, 102/2009 i 72/2017) POGLAVLjE I – OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija uprave institucija Bosne i Hercegovine u pogledu položaja, uloge, strukture, ovlaštenja i obaveza organa uprave i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih organa u vršenju poslova...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021