ZAKON O UGOSTITELjSKOJ DJELATNOSTI (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 12/2017) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim se Zakonom uređuju način i uslovi pod kojima pravna i fizička lica mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, osnivanje i prestanak rada ugostiteljskog objekta, razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskog objekta, ugostiteljske usluge u domaćinstvu, porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, te na plovnom...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021