ZAKONO UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (“Sl. novine FBiH”, br. 32/2009) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom uređuju se uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, osnivanje i prestanak rada ugostiteljske radnje, poslovni prostor, razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata, te ugostiteljske usluge u domaćinstvu, seoskom domaćinstvu i na plovnom objektu. Član 2 Ugostiteljska djelatnost, u smislu ovog Zakona, jeste...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021