ZAKON O TURIZMU (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 19/2016, 31/2017 i 34/2017 – ispr.) DIO PRVI – TURISTIČKA DJELATNOST POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuje se planiranje i razvoj turizma, turistički subjekti, obavljanje turističke djelatnosti, utvrđuju mjere na promociji i razvoju turizma na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton),...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021