ZAKON O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 – odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 – odluka US, 108/2013 i 4/2017) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: a) emisija hartija od vrijednosti, b) poslovi sa hartijama od vrijednosti i osnivanje i poslovanje ovlašćenih učesnika na...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021