ZAKON O TRGOVINI (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 40/2004, 19/2007 i 11/2020) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Trgovinom se u smislu ovog zakona smatra kupovina i prodaja robe i vršenje trgovinskih usluga na tržištu Brčko distrikta BiH. Trgovinom se mogu baviti pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021