ZAKON O TREZORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2016 i 3/2020) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje, nadležnosti i upravljanje trezorom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). (2) Ovlaštenja trezora uključuju: a) prikupljanje svih sredstava javnog sektora i finansijske transakcije u budžetu i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021